Hilverglas

Hieronder wat uitleg over Hilverglas en het huidige glasvezelnetwerk.

Wat is Hilverglas?

Hilverglas ging als coöperatie een modern, open glasvezelnetwerk aanleggen voor iedereen binnen de gemeente. Burger of zakenman, jong of oud, in de dorpen, het buitengebied of op een van de bedrijventerreinen. Dat ging gebeuren zonder winstoogmerk, waarbij de deelnemende inwoners, als lid van de coöperatie, inspraak hebben. Een netwerk dus van de inwoners, voor de inwoners.

Door het aanleggen van dit glasvezelnetwerk wilde Hilverglas een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio, maar ook aan individueel welzijn op lange termijn. 

Uiteindelijk is het glasvezel netwerk gerealiseerd door CIF en is de coöperatie Hilverglas opgeheven. Ze hebben ons belangrijkste doel gerealiseerd door iedereen van een glasvezel verbinding te voorzien, ook de buitengebieden en bedrijventerreinen.

Er zijn momenteel meerdere aanbieders op actief voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Particulier: Caiway, Solcon, Fiber NL

Zakelijk: CBizz, WeServe

Een nieuwe aansluiting kunt u aanvragen bij CAIW/CIF op deze website: https://www.deltafibernetwerk.nl/overalglasvezel

Open Minded IT kan voor u op dit netwerk een zakelijke verbinding realiseren. Informeer naar de mogelijkheden!

 

Een coöperatie?

De initiatiefnemers van Hilverglas hebben destijds bewust gekozen voor de coöperatie als bedrijfsvorm. Communicatie, en dus een glasvezelnetwerk, wordt in de toekomst zó belangrijk voor onze samenleving, dat wij vinden dat iedereen daar iets over te zeggen zou moeten hebben. Wij vinden dat er een groot maatschappelijk belang kleeft aan zo’n glasvezelnetwerk. Daarom dus een coöperatie u.a., waarbij de leden volgens democratisch model inspraak hebben, maar wel uitgesloten zijn van aansprakelijkheid. Lid worden doet u door diensten als tv, internet en telefonie af te nemen via Hilverglas.

Een open netwerk?

Een netwerk is ‘open’ als in principe iedereen zijn diensten over dat netwerk mag aanbieden. Dus meerdere aanbieders voor tv en internet. Dat zorgt voor gezonde concurrentie, waardoor prijzen niet onnodig oplopen. Naast die aanbieders kunnen bijvoorbeeld ook zorgverleners en onderwijsinstellingen gebruik maken van het netwerk. Alle partijen waarvan de leden van de coöperatie dat besluiten, kunnen hun diensten over dit netwerk naar de mensen brengen. Zo zouden ook de kerkdienst op zondagochtend uitgezonden kunnen worden, de carnavalsoptocht of die spannende voetbalfinale bij Hilvaria.

Voor iedereen?

Hilverglas denkt dat glasvezel in de toekomst zó belangrijk wordt, dat wij vinden dat het beschikbaar moet zijn voor álle inwoners in onze gemeente. Zoals eerder al bij de aanleg van antennesystemen zijn andere aanbieders alleen geïnteresseerd in de grote kernen van onze gemeente; de niet-rendabele gebieden (de kleine kernen, de buitengebieden en sommige bedrijventerreinen) lieten zij links liggen. Dat is ook niet vreemd, want deze bedrijven hebben te maken met winstdoelstellingen, aandeelhouders en rendementseisen. Daar is op zich helemaal niets mis mee, maar Hilverglas vindt dat dat niet mag betekenen dat een deel van onze gemeente buiten de boot valt. Daarvoor is het maatschappelijk belang van digitale communicatie in de toekomst te groot. Voor Hilverglas staat daarom dat maatschappelijk belang en de leefbaarheid van onze regio voorop, en dus werken wij zonder winstoogmerk. Juist door het betrekken van de buitengebieden en de kleine kernen bij onze plannen maakt Hilverglas als lokale coöperatie bovendien aanspraak op subsidies voor het stimuleren van de leefbaarheid op het platteland. Dat komt de exploitatie van het volledige netwerk ten goede.

Het buitengebied

In de grote kernen horen wij regelmatig de vraag: moeten de bewoners van de dorpen nou meebetalen voor de mensen in het buitengebied? Nee, dat hoeft niet! Als lokale coöperatie met een maatschappelijke grondslag maakt Hilverglas namelijk aanspraak op subsidies ten bate van de leefbaarheid van het platteland. De Europese Unie stelt hiervoor geld beschikbaar in het kader van het LEADER+-project. Provincie Noord-Brabant heeft een deel van de opbrengsten van de verkoop van Essent bestemd voor het stimuleren van de economie in de buitengebieden. Uit beide fondsen kan Hilverglas rekenen op gunstige financiering. Daarmee worden de kosten voor aansluitingen in het buitengebied ongeveer gelijk aan de kosten in de dorpen. Dat maakt het extra mooi om solidair met elkaar te zijn.